SOMMARHUS I MELLBYSTRAND


“Här ritade vi upp alternativ poolplacering. Genom dessa designförslag kunde kunden lättare bestämma sig på vilken

sida om huset poolen ska placeras.

SOMMARHUS I ÅKERSBERGA


Här har vi  tagit bilder med vår drönare för att sedan

göra ett enklare förslag på poolmiljö efter lagd budget.

VILLA I SKOKLOSTER

“Här har vi förslagit att pooltaket parkeras under trappan som leder ner till poolområdet. På så sätt försvinner pooltaket i sitt pooltaksgarage när poolen öppnas.

VILLA i UPPSALA


Här har vi gjort olika designförslag på placeringen av poolen på olika sidor om fastigheten.

Här ses en bild före och hur det kan bli efter vårt designförslag.